Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phát động đăng ký thi đua tổ chức Đảng năm 2023

Thời sự - Chính trị

                                                                                                                       

      Ngày 13/1, Thành ủy Dĩ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phát động đăng ký thi đua tổ chức Đảng năm 2023.

      Tính đến thời điểm đánh giá phân tích tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng- đảng viên, toàn Đảng bộ thành phố có 50 TCCS Đảng với 5.645 đảng viên. Trong đó, có 4.760 đảng viên phải đánh giá, phân loại, chiếm 84,32%/tổng số đảng viên; 864 đảng viên được miễn đánh giá chất lượng theo quy định và 21 đảng viên chưa được đánh giá vì nhiều lý do.


Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022


      Công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại TCCS Đảng và đảng viên thực hiện đúng theo Hướng dẫn, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy Bình Dương, Thành ủy Dĩ An. Công tác tự phê bình và phê bình, tự nhận xét diễn ra trọng tâm, trọng điểm, trách nhiệm, nêu rõ những hạn chế và biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

      Kết quả năm 2022, đối với chi, Đảng bộ cơ sở, toàn Đảng bộ có 10 TCCS Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 37 TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 03 TCCS Đảng hoàn thành nhiệm vụ. Đối với 142 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở được đánh giá, xếp loại có 29 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 99 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 13 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.

     Về kết quả xếp loại chất lượng có 865 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3.638 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý thành phố và cấp ủy các cơ sở đảng hoàn thành đúng kế hoạch, đạt yêu cầu nội dung và chất lượng.


      Dịp này, Thành ủy Dĩ An tổ chức phát động đăng ký thi đua xây dựng tổ chức Đảng năm 2023 và trao khen thưởng năm 2022 cho 10 TCCS Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu; 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên mới; 6 tổ chức và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và 31 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm lền 2018-2022.
Các đơn vị ký kết thi đua xây dựng tổ chức Đảng năm 2023

10 TCCS Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu được khen thưởng

Các tập thể được khen thưởng vì đã có thành tích trong các công tác Đảng


        Đặc biệt, 2 đồng chí Bùi Thanh Nhân-Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy-Bí thư Thành ủy Dĩ An và bà Ngô Ngọc Điệp-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố vinh dự nhận Kỷ niệm chương của Ban chấp hành Trung ương Đảng vì Sự nghiệp công tác tổ chức Đảng.


Đồng chí Bùi Thanh Nhân-Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy-Bí thư Thành ủy Dĩ An

và đồng chí Ngô Ngọc Điệp-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP

nhận Kỷ niệm chương của Ban chấp hành Trung ương Đảng vì Sự nghiệp công tác tổ chức Đảng
 Hồng Nguyên – Anh Toàn