Bế mạc kỳ họp lần thứ 7 HĐND TP Dĩ An khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời sự - Chính trị

      Sau 1 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp lần thứ 7 HĐND TP khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra.


Một số đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp


     Kỳ họp đã xem xét thông qua 23  báo cáo, 5 tờ trình và 5 nghị quyết bao gồm: Nghị quyết phát triển KTXH năm 2023; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết về việc tổ chức các cuộc họp thường lệ năm 2023 của HĐND; Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn phân cấp. Đây là cơ sở để thành phố tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị Dĩ An trong thời gian tới. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận về các nội dung trình lên kỳ họp nhất là việc điều chỉnh các danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.


Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An khóa XII

Ông Võ Văn Hồng-Phó Bí thư Thành ủy Dĩ An đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố khóa XII


       Tại kỳ họp này cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử. Với số phiếu bầu đạt 94% (có 02 đại biểu vắng mặt), ông Võ Văn Hồng-Phó Bí thư Thành ủy Dĩ An đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố khóa XII.


Lần đầu tiên đại biểu HĐND TP thực hiện biểu quyết thông qua các Nghị quyết kỳ họp bằng ứng dụng công nghệ số thay cho biểu quyết bằng thẻ


       Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Ngô Ngọc Điệp- Chủ tịch HĐND TP Dĩ An yêu cầu những vấn đề đặt ra tại kỳ họp cần được các ngành đơn vị liên quan tập trung giải quyết hiệu quả, căn cơ góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu KTXH theo Nghị quyết HĐND năm 2023. Thành phố và các ngành cần tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, đảm bảo thu chi ngân sách, quan tâm chính sách an sinh xã hội, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và phát triển trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng tình hình chung trong nước và thế giới,  góp phần giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển VHXH, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Các đại biểu và tổ đại biểu HĐND tăng cường trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện để kịp thời kiến nghị các ngành, đơn vị xử lý theo thẩm quyền những nội dung đã được thảo luận, thống nhất tại kỳ họp cũng như các vấn đề cử tri thành phố quan tâm kiến nghị./.
Duy Hội - Tuấn Anh