Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP Dĩ An khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời sự - Chính trị

        Sáng ngày 14/12/2022,  kỳ họp thứ 7 HĐND TP Dĩ An khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khai mạc tại Hội trường UBND TP Dĩ An. Kỳ họp cuối năm với ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về phát triển KTXH, tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.


Đại biểu tham dự kỳ họp


       Tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ xem xét và cho ý kiến đóng góp đối với 23 báo cáo, 01 thông báo của Thường trực, hai Ban HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố và của các ngành Tư pháp cùng 5 tờ trình và 6 dự thảo Nghị quyết. Kỳ họp cũng tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm củng cố nhân sự, tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.


Bà Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND TP phát biểu khai mạc kỳ họp


        Phát biển khai mạc kỳ họp, bà Ngô Ngọc Điệp – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố  yêu cầu các đại biểu HĐND thành phố phải hết sức tập trung, năng động, đoàn kết, sáng tạo để thảo luận về những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho thành phố trong thời gian tới; đề xuất những giải pháp khả thi đáp ứng nhiệm vụ phát triển địa bàn và quyết nghị những vấn đề quan trọng đặt ra tại kỳ họp.


Ông Đào Quy Luật - Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP phát biểu tại kỳ họp


        Đặc biệt, năm 2023 là năm bản lề, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị kỳ họp tập trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ nút nghẽn trong công tác đầu tư công, thu chi ngân sách, đầu tư phát triển đô thị, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023.


Ông Phạm Văn Bảy - Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP thông qua báo cáo hoạt động của UBND tại kỳ họp

Ông Võ Anh Tuấn - Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP phát biểu tại kỳ họp


       Buổi chiều cùng ngày, Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Dĩ An khóa XII tiến hành thảo luận tại nghị trường và thông qua các tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn phân cấp; tờ trình kế hoạch đầu tư công năm 2023; tờ trình về dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, cùng từ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

       
Tuấn Anh - Duy Hội