Thành ủy Dĩ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XI

Thời sự - Chính trị

       Thành ủy Dĩ An vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới. Dịp này đã có 16 tập thể, 17 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.


Đại biểu tham dự hội nghị


      Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, thành phố Dĩ An  đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng và an ninh. Nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từng bước được nâng cao. Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh góp phần giữ vững ANCT-TTATXH, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội. 


Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Chính ủy Bộ CHQS Tỉnh phát biểu chỉ đạo

Bà Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu tại hội nghị


      Để tiếp tục  thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW 8 khóa 11, TP Dĩ An xác định củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, đặt dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Thành ủy, sự quản lý điều hành UBND thành phố.  Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, nâng cao năng lực tham mưu các cấp; tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên, làm nền tảng giữ gìn xã hội ổn định về chính trị, dân chủ, kỷ cương, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Các tập thể và cá nhân được tuyên dương khen thưởng tại hội nghị


      Thành phố sẽ tập trung phát triển kinh tế văn  hóa xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường tiềm lực quốc phòng. Xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, đảm bảo an ninh khu vực phòng thủ, kịp thời nắm bắt, xử lý hiệu quả các tình huống về QP- AN. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Minh  Huyền – Tuấn Anh