Chi hội doanh nhân CCB TP Dĩ An tổng kết năm 2021, 2022

Thời sự - Chính trị

     Chi hội Doanh nhân CCB TP Dĩ An hiện có 40 hội viên. Sau dịch covid_19, các công ty, xí nghiệp trở lại sản xuất kinh doanh ổn định. Doanh thu hàng năm khoảng 700 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho khoảng 600 lao động địa phương, nộp thuế khoản 500 triệu đồng.


Hội nghị tổng kết công tác hội của Chi hội Doanh nhân CCB TP Dĩ An năm 2021 và 2022

Đồng chí Phạm Văn Phơn - Chi hội trưởng Chi hội Doanh nhân CCB TP

báo cáo kết quả công tác hội năm 2021, 2022  


     Ngoài phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, các thành viên Chi hội doanh nhân CCB TP Dĩ An còn tham gia tích cực công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội. Theo đó, Chi hội đã trao 24 sổ tấm lòng vàng cho học sinh nghèo hiếu học với số tiền từ 300 đến 600 ngàn đồng/sổ; duy trì 2 hũ gạo tình thương với 10kg/người/tháng. Năm 2021, hội viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch covid_19 với số tiền 6 tỷ đồng.


Đồng chí Nguyễn Chính Hải - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh phát biểu chỉ đạo


     Năm 2023, phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, các thành viên Chi hội khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thu nhập cho NLĐ, tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, tăng cường kết nạp hội viên mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội.


4 tập thể và 12 cá nhân được trao khen thưởng của Hội CCB tỉnh và TP 

vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động chi hội năm 2021, 2022


      Dịp này, chi hội cũng đã trao khen thưởng của Hội CCB tỉnh, thành phố cho 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chi hội năm 2021, 2022./.


Duy Hội - Anh Toàn