Ký kết quy chế phối hợp lãnh đạo công tác Quân sự quốc phòng địa phương

Thời sự - Chính trị

     Đảng ủy BCHQS TP Dĩ An vừa tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BCHQS thành phố và Đảng ủy 7 phường. 


Đại biểu tham dự hội nghị


     Quy chế phối hợp gồm 4 chương 10 điều, trong đó xác định công tác phối hợp để thống nhất lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự  Quốc phòng địa phương, xây dựng chi bộ quân sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố giai đoạn 2022-2025.


Đồng chí Thiếu tá Trần Tuấn Anh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCH QS TP

thông qua dự thảo quy chế phối hợp lãnh đạo


     Đảng ủy Quân sự thành phố sẽ hướng dẫn các phường thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Quân đội về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, thực hiện công tác QSQP địa phương, công tác xây dựng lực lượng, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội.


Đồng chí Đại tá Lê Minh Chí - UVTV Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo 

 Đồng chí Bùi Thanh Nhân - UVTV Tỉnh ủy , Bí thư Thành uỷ Dĩ An

phát biểu chỉ đạo và ký kết quy chế phối hợp


     Đảng ủy quân sự các phường sẽ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực kinh tế, chính trị tinh thần, quân sự an ninh và khoa học công nghệ, huy động cho nhiệm vụ QSQP trong khu vực phòng thủ. Đảng ủy Ban CHQS thành phố và 7 phường chủ động trao đổi, thông tin tình hình có liên quan đến QSQP. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi bộ quân sự phường vững mạnh toàn diện và trong công tác quy hoạch cán bộ quân sự và xây dựng đội ngũ quân sự phường theo quy định…


 Minh Huyền - Anh Toàn