Lãnh đạo thị ủy thăm và làm việc với đảng bộ phường Đông Hòa

Kinh tế - Đô thị

          Dưới sự lãnh đạo của đảng ủy phường, 8 tháng đầu năm 2018 phường Đông Hòa đã đạt được những kết quả khả quan về các mặt chính trị, kinh tế, XH. Về  thu chi ngân sách, 8 tháng đầu năm phường Đông Hòa thu ước đạt 11 tỷ 305 triệu đồng. Qua rà soát quỹ đất công toàn phường có 79 vị trí với tổng diện tích trên 130 ngàn m2, tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các dự án trên địa  bàn, riêng dự án QL 1k đi ĐHQG và xây dựng tổ hợp phát triển nhà ở dịch vụ thương mại ĐH đến nay đã có 47/57 hộ đồng thuận kiểm kê, trong đó 26 hộ đã nhận tiền bồi  thường và bàn giao mặt bằng. Phường đã thực hiện chỉnh trang 2 khu phân lô tự phát và đề nghị UBND TX cấp 41 giấy CNQSDĐ các các hộ dân, hiện đang tiêp tục triển khai chỉnh trang 3 khu phân lô khác tại KP Đông A và Tây A. Tăng cường xử lý các trường hợp kinh doanh phế liệu và chăn nuôi trái phép trong KDC, hiện toàn phường còn 11 hộ và 3 cơ sở kinh doanh phế liệu, 21 hộ chăn nuôi đang được phường tiếp tục vận động di dời. Về XDCB phường vận động 150 triệu đồng xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng tại KP Tây A, thực hiện bê tông nhựa hóa 7 tuyến hẻm với kinh phí 1 tỷ 809 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Tỷ lệ HS hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS đạt 97,66%...   

                                                 Lãnh đạo thị ủy và các ngành thăm và làm việc tại phường Đông Hòa        Bên cạnh kết quả đạt được, tại buổi làm việc, lãnh đạo thị ủy và các ngành cũng đã nghe địa phương trình bày những khó khăn vướng mắc gặp phải trong công tác xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH địa phương như: việc triển khai thực hiện các giải pháp theo nghị quyết 35 của thị ủy còn chậm, một số công trình đường giao thông trên địa bàn còn chậm triển khai, công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng còn nhiều khó khăn, còn xảy ra nguy cơ mất ATGT tại các tuyến đường…          Nhận định khó khăn lớn nhất của đảng bộ phường Đông Hòa chính là việc chỉ đạo phối hợp thực hiện các công trình xây dựng cơ bản của địa phương, nhất là tình hình triển khai thi công các tuyến đường đã cuống cấp trong khu dân cư, lãnh đạo thị ủy Dĩ An yêu cầu ngành chuyên môn thông tin cụ thể về tình hình triển khai xây dựng các công trình XDCB tại phường ĐH. Một số ngành như tài chính, phòng QLĐT, phòng TNMT, ban tổ chức thị ủy… cũng đã giải trình 1 số kiến nghị của địa phương về những khó khăn trong công tác đảm bảo VSMT địa phương, cơ cấu nhân sự, tình hình thi công hệ thống thu gom xử lý nước thải trên địa bàn, tình hình nợ thuế của người dân và doanh nghiệp, đầu tư tại các vị trí đất công.

           Kết luật buổi làm việc, ông Bùi Thanh Nhân- bí thư thị ủy Dĩ An hoan nghênh những kết quả khả quan trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy phường Đông Hòa về các mặt kinh tế - chính trị xã hội những tháng đầu năm 2018 và yêu cầu địa phương cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018: tăng cường công tác nắm bắt tình hình, đảm bảo ANTT trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý đất đai, rà soát và tiếp tục triển khai thực hiện chỉnh trang những khu dân cư phù hợp theo nghị quyết 35 của thị ủy, ròa soát quản lý chặt chẽ các khu vực đất công, tăng cường quản lý nhà nước về môi trường, ATGT, phân tích đánh giá những kết quả, tồn tại hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT- XH phường trong thời gian tới./. Duy Hội