Thành phố Dĩ An nâng cao tỷ lệ đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải

Kinh tế - Đô thị

        Đến hết tháng 8/2020, trên địa bàn thành phố có 2.657 hộ gia đình tham gia đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Trung bình mỗi tháng có từ 80 đến 100 hộ đăng ký.


Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Dĩ An


        Để phát huy công năng, lợi ích từ công trình này,  Chi nhánh xử lý nước thải Dĩ An đang phối hợp cùng các phường tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia đấu nối vào hệ thống, cũng như thực hiện thủ tục, hồ sơ đăng ký nhanh chóng, hỗ trợ thi công cho người dân và bảo trì tốt hệ thống sau khi đấu nối.


Công nhân nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thi công đấu nối cho người dân


       Tuy nhiên, hiện nay nhiều gia đình còn lo ngại việc thi công sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình nhà ở. Mặt khác, tại một số khu vực, người dân tự ý mở nắp hố ga để nước mưa thoát vào hệ thống dẫn đến tắt nghẽn đường ống, ảnh hưởng đến chất lượng xử lý nước thải. Do đó, rất cần có sự phối hợp đồng bộ giữa Chi nhánh xử lý nước thải Dĩ An với các ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia đấu nối.

                                           


 Duy  Hội - Tuấn Anh