Lãnh đạo thị ủy thăm và làm việc với đảng bộ phường Đông Hòa

Lãnh đạo thị ủy thăm và làm việc với đảng bộ phường Đông Hòa

          Lãnh đạo thị ủy và các ngành TX vừa có buổi làm việc với đảng bộ phường Đông Hòa nhằm nắm bắt tình hình thực hiện công tác xây dựng hệ thống chính trị địa phương 8 tháng đầu năm, giúp đảng bộ phường tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH địa phương những tháng còn lại của năm 2018.

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn - Website: dian.binhduong.gov.vn