Trả lời:

Qua nội dung ý kiến của ông (bà), phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố trả lời nội dung như sau:

1. Thủ tục cần những hồ sơ gì?

Căn cứ tại khoản 1, Điều 71, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, thành phần hồ sơ gồm có:

-Giấy đề đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu)

-Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước hoặc Chứng minh nhân dân còn hiệu lực.

-Danh sách cá nhân thành lập góp vốn theo mẫu (nếu có).

Tuy nhiên, ngành nghề nhà trọ bà Huế đăng ký thành lập hộ kinh doanh thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tài sản gắn liền với đất. Do đó, đề nghị bà mang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đối chiếu khi đến nộp hồ sơ.

2. Người đứng tên trong sổ đỏ đi làm, vợ không đứng tên trong sổ đỏ có đi làm thay được không?

Trường hợp vợ hoặc chồng đi nộp thay vẫn đủ điều kiện để nhận hồ sơ. Tuy nhiên, nếu không phải vợ chồng hoặc người cùng chung hộ khẩu trong gia đình thì yêu cầu Bà có giấy ủy quyền để đảm bảo đúng theo quy chế của Bộ phận tiếp nhận và kết quả thành phố Dĩ An.

3. Thời gian bao lâu thì có giấy phép kinh doanh nhà trọ?

Tổng thời gian quy trình giải quyết hồ sơ: 06 ngày làm việc (trong đó 03 ngày làm việc tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh + 03 ngày làm việc liên thông cấp giấy chứng nhận mã số thuế).

Trân trọng kính chào!

Trả lời:

Qua nội dung ý kiến của ông (bà), Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Dĩ An trả lời ông (bà) như sau:

Bà Sương cung cấp thông tin không đầy đủ nên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai không có cơ sở để tham mưu UBND thành phố phúc đáp cho bà Sương. Bà Sương cung cấp đầy đủ thông tin về thửa đất và bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc liên hệ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (quầy số 4), địa chỉ đường số 10, khu TTHC thành phố Dĩ An, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An để được hướng dẫn chi tiết.

Trả lời:

Nay phòng Tư pháp xin trả lời như sau: Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định Việc ủy quyền đăng ký hộ tịch, cụ thể là: Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật hộ tịch (sau đây gọi là yêu cầu đăng ký hộ tịch) được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại”

Từ căn cứ trên, thì việc ủy quyền đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch của chị vẫn thực hiện được và phù hợp với quy định của pháp luật.

Riêng về trình tự, thủ tục thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch …. cho con chị thì còn phụ thuộc vào nội dung cụ thể bản án, quyết định của tòa án như thế nào? độ tuổi của con chị là bao nhiêu? cha, mẹ có yếu tố nước ngoài hay không? Và các loại giấy tờ khác có liên quan... Đề nghị chị Oanh liên hệ cơ quan có thẩm quyền giải quyết và cung cấp hồ sơ cụ thể để được hướng dẫn, giải quyết đúng theo quy định của pháp luật về Hộ tịch.

           Trân trọng!

Trả lời:

Nội dung ý kiến của bà Ngô Thị Kim Thanh đã được phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Dĩ An trả lời bà như sau:

CÂU 1. Những giấy tờ để xin thành lập Nhóm trẻ - Lớp Mẫu giáo là gì?

Trả lời:

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về Quy định đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Trả lời:

đô

Trả lời:

chào ông bà

Trả lời:

Tôi sẽ trả lời bạn sau
Mời bạn đặt câu hỏi

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thành phố Dĩ An 

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An 

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn Website: dian.binhduong.gov.vn

Điện Thoại: 0274.3742.864   Fax: 0274.3742.864