PHƯỜNG TÂN ĐÔNG HIỆP TIẾP NHẬN 149 TIN BÁO TỐ GIÁC TỘI PHẠM

An ninh - Trật tự

Từ cuối năm 2017 đến tháng 3 năm 2019, công an phường Tân Đông Hiệp đã tiếp nhận 149 tin báo, tố giác về tội phạm. Trong đó công an phường trực tiếp giải quyết 53 tin mang tính chất vi phạm hành chính; chuyển cơ quan khác giải quyết theo thẩm quyền 96 tin.


Ban pháp chế HĐND thị xã tiếp tục có buổi làm việc tại phường Tân Đông Hiệp


Để tiếp nhận được tin báo của người dân công an phường đã cử cán bộ chiến sỹ trực ban hình sự đảm bảo 24/24h. Sau khi tiếp nhận tin báo đã tiến hành lập hồ sơ, phân loại chuyển cho cơ quan điều tra đảm bảo theo thời gian quy định.

Tuy nhiên là địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, lực lượng công an phường còn mỏng nên có lúc việc tiếp nhận, xử lý tin báo chưa đảm bảo thời gian. Trong thời gian tới công an phường Tân Đông Hiệp sẽ tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho cán bộ chiến sỹ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc để người dân tích cực phòng ngừa tố giác tội phạm./.


Minh Huyền- Bá Lộc