Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương Ký kết thi đua cụm I/2019

An ninh - Trật tự

      Tại Ban chỉ huy quân sự thị xã Dĩ An vừa diễn ra hội nghị ký kết thi đua cụm số I lực lượng vũ trang các huyện, thị, thành phố trong tỉnh năm 2019.

      Với chủ đề thi đua “ Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, Quyết thắng”,  năm 2019 lực lượng vũ trang các huyện, thị thành phố trong tỉnh thi đua thực hiện các nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị;  nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện 4 khâu đột phá theo NQ đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến.


Đại biểu tham dự hội nghị


       Một số  chỉ tiêu các đơn vị cụm thi đua số 1 phấn đấu : đảm bảo 100% cán bộ chiến sỹ được giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên khá giỏi; phấn đấu 90% tổ chức đảng, 85% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 27,62%; dự bị động viên 14,66%.... Tham mưu tốt cho địa phương thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của lực lượng vũ trang..

       Năm 2019 Ban chỉ huy quân sự thị xã Dĩ An là cụm trưởng cụm thi đua, vì vậy tập thể CBCS phấn đấu đạt cờ thi đua của UBND tỉnh với mô hình thi đua phối hợp các đoàn thể tổ chức sinh hoạt ngày văn hóa chính trị tinh thần và ngày pháp luật trong lực lượng vũ trang thị xã.


Minh Huyền - Tuấn Anh