BAN CHQS TP DĨ AN KHAI MẠC HỘI THI SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN, MÔ HÌNH HỌC CỤ, GIÁO ÁN HUẤN LUYỆN NĂM 2022.

An ninh - Trật tự

      Ngày 21/01, Ban CHQS thành phố Dĩ An tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến, mô hình học cụ, giáo án huấn luyện năm 2022.

      Hội thi năm nay có nhiều sáng kiến, cải tiến có chất lượng, có thể áp dụng rộng rãi trong huấn luyện, công tác, được Ban giám khảo đánh giá cao. BTC sẽ chọn những sáng kiến cải tiến chất lượng để dự thi cấp tỉnh và Quân khu.


Một số sáng kiến, cải tiến được giới thiệu tại hội thi


     Qua Hội thi nhằm phát huy tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đây còn là dịp để Ban CHQS các phường  học hỏi thêm nhiều sáng kiến, cải tiến mới phù hợp áp dụng vào thực tiễn công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại địa phương, đơn vị mình,góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ QSQP địa phương.


 Tuấn Anh