P.Bình An ra mắt mô hình Phong trào toàn dân xây dựng “Vùng xanh” phòng chống, dịch covid 19

An ninh - Trật tự

       Trong đợt cao điểm dịch Covid 19 lần thứ 4, phường Binh An là một trong những địa phương thiết lập được vùng xanh đầu tiên của thành phố Dĩ An. Tuy nhiên, khi trở về trạng thái bình thường mới, những ngày qua  số F0 trên địa bàn phường Bình An gia tăng. Sự ra đời của mô hình Phong trào toàn dân xây dựng “Vùng xanh” phòng chống, dịch covid 19 nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân phường Bình An chung tay đẩy lùi Covid 19, kéo giảm số F0 trên địa bàn.


Phường Bình An ra mắt BCĐ mô hình Phong trào toàn dân xây dựng “Vùng xanh” phòng chống dịch covid 19


       Ban chỉ đạo phong trào phường sẽ tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, tinh thần tự giác của người dân để bảo vệ vùng xanh./.