Thị xã Dĩ An triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị số 33/CT-TTg

An ninh - Trật tự

         Sáng ngày 1/11/2019 UBND thị xã Dĩ An tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị 33/CT-TTg ngày 5 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

          Hội nghị đã được nghe lãnh đạo đội nghiệp vụ công an tỉnh quán triệt nội dung các văn bản pháp luật quy định về công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù như Nghị định 80/2011 của Chính phủ, thông tư 71 của Bộ công an quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các đơn vị công an nhân dân trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; chỉ thị số 33 năm 2018 tăng cường các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và kế hoạch thực hiện chỉ thị số 33 của UBND tỉnh Bình Dương;


Đại biểu tham dự hội nghị


           Những năm qua thị xã Dĩ An đã thực hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù với những mô hình việc làm thiết thực như mô hình “ người hoàn lương” tại phường Bình An, các đoàn thể giúp đỡ, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù…giúp họ ổn định cuộc sống; hạn chế tình trạng, hạn chế tình trạng tái vi phạm pháp luật.


Ông Phạm Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo


          Để thực hiện hiệu quả, chất lượng hơn nữa công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù,  thị xã Dĩ An đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị số 33/CT-TTg năm 2018 của thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch xác định và phân công cụ thể nhiệm vụ cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của thị xã và các phường trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương. Các biện pháp quản lý, giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng  phải thiết thực, gắn với các chương trình, cuộc vận động phong trào của địa phương để người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống./.


Minh Huyền- Tuấn Anh