THỊ XÃ DĨ AN SƠ KẾT XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2009-2019

An ninh - Trật tự

          UBND thị xã Dĩ An vừa tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Dịp này đã có 19 tập thể, 24 cá nhân được UBND thị xã khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác này  10 năm qua.

          Thời gian qua,  Đảng bộ chính quyền thị xã Dĩ An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng,  nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân như Nghị quyết số 28 của BCHTW Đảng về “ chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới; Nghị định 02/2016 về khu vực phòng thủ, Luật Quốc phòng năm 2018…Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo phân cấp được thực hiện dưới nhiều hình thức, mở rộng phổ biến kiến thức an ninh quốc phòng cho chức sắc, chức việc tôn giáo, chủ các nhà trọ, công nhân lao động… Qua đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân với nhiệm vụ quốc phòng dân, thế trận lòng dân ngày càng củng cố vững chắc.


Đại biểu tham dự hội nghị


          Là địa bàn phát triển năng động về kinh tế xã hội trong quá trình phát triển thị xã Dĩ An luôn chú trọng kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh. Trong công tác quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đều gắn với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội trong thời bình, vừa phù hợp với thế trận bố trí trong thời chiến.


Các tập thể và cá nhân nhận giấy khen tại hội nghị


          Công tác xây dựng lực lượng  vũ trang thị xã được chú trọng ngày càng được chú trọng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, công tác huấn luyện diễn tập đạt kết quả cao.

           Trong thời gian tới thị xã Dĩ An sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, sự quản lý về nhà nước  đối với công tác quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, nắm chắc và dự báo tốt tình hình; kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với củng cố an ninh quốc phòng,.,


Minh Huyền- Tuấn Anh