THỊ XÃ DĨ AN - THÀNH LẬP ĐỒN CÔNG AN KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔNG HIỆP

An ninh - Trật tự

Chiều ngày 28 tháng 5 năm 2019, tại văn phòng công ty TNHH Phú Mỹ KCN Tân Đông Hiệp phường Tân Đông Hiệp thị xã Dĩ An, công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập đồn công an khu công nghiệp Tân Đông Hiệp trước sự chứng kiến của lãnh đạo thị xã Dĩ An, đại diện chủ đầu tư  các KCN trên địa bàn.Lễ công bố quyết định thành lập đồn công an khu công nghiệp Tân Đông Hiệp


Đồn công an khu công nghiệp Tân Đông Hiệp được thành lập với biên chế 15 cán bộ chiến sỹ trực thuộc sự quản lý của công an thị xã Dĩ An. Đồng chí trung tá Hoàng Tiền Phương-  Đội trưởng đội Hướng dẫn cảnh sát khu vực phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội công an tỉnh Bình Dương được bố trí làm trưởng công an đồn.  Đồn công an khu công nghiệp Tân Đông Hiệp có nhiệm vụ  phối hợp các đơn vị chức năng hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp; thực hiện công tác nghiệp vụ ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm;  tổ chức  tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự ATGT trong các khu công nghiệp.

Việc thành lập đồn công an khu công nghiệp Tân Đông Hiệp thể hiện sự quyết tâm của tỉnh Bình Dương, công an tỉnh trong việc xây dựng môi trường đầu tư an toàn về ANTT để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư, công nhân lao động  đến với tỉnh Bình Dương nói chung và thị xã Dĩ An nói riêng.


Minh Huyền