Ngày 18 tháng 12 năm 2014

3. Chuyển địa điểm kinh doanh Karaoke
 
2. Mở rộng quy mô kinh doanh Karaoke
 
1. Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke
 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
 
Cấp giấy giới thiệu biểu diễn nghệ thuật
 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội.
 
1. Chứng thực bản sao giấy tờ từ bản chính các giấy tờ, văn bản
 
2. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
 
3. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
 
Lĩnh vực Chứng thực.
 
1. Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
 
Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
 
Giải quyết tố cáo về đất đai
 
Công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em
 
Thủ tục chuyển nhượng, Thừa kế, Tặng cho QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp các bên đã lập xong thủ tục, nhưng bên chuyển nhượng, Thừa kế, Tặng cho không nộp các loại giấy tờ về QSDĐ,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng
 
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 
Đăng ký góp vốn; Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 
Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 
Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
 
Giải quyết tranh chấp đất đai
 
Giải quyết khiếu nại đất đai
 
Thủ tục Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
 
Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điều 140 Nghị định 181/2004/NĐ-CP
 
Thủ tục Ghi nợ tiền sử dụng đất; Xóa nợ tiền sử dụng đất
 
Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất.
 
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép có cấp mới Giấy chứng nhận
 
Thủ tục Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khỏan 2 và khỏan 8 Điều 38 Luật đất đai
 
Thủ tục Cung cấp thông tin địa chính
 
Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp mà được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp
 
Thủ tục Tách thửa hoặc hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất
 
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp
 
Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán.
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác
Cấp, cấp đỗi, cấp lại Giấy chứng nhận
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
Kiểm tra, thẩm định kết quả trích lục địa chính thửa đất.
 
Kiểm tra, thẩm định kết quả trích đo địa chính thửa đất.
 
Trích lục địa chính thửa đất.
 
Trích đo địa chính thửa đất.
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
 
1. Cấp giấy phép thi công lắp đặt cải tạo sửa chữa hệ thống kỹ thuật hạ tầng đô thị
 
3. Cấp giấy phép xây dựng, lắp đặt các công trình nổi gồm: hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, các công trình phục vụ công cộng trên kết cấu hạ tầng giao thông đô thị
 
2. Cấp phép đào kết cấu hạ tầng giao thông đô thị

 

 
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị.
 
Lĩnh vực Hành chính tư pháp.
 
Lĩnh vực Hành chính tư pháp.
 
2. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở từ sổ gốc
 
1. Điều chỉnh bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở
 
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ.
 
Lĩnh vực lao động
 
1. Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
 
3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán LGP chai
 
2. Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
 
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
 
Xác nhận đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ
 
Xác nhận đơn đề nghị cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho con thương binh, bệnh binh
 
Giải quyết chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
 
Giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng
 
Hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
 
Hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã hưởng trợ cấp một lần
 
Hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chưa hưởng trợ cấp một lần
 
Hồ sơ giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
 
Hồ sơ hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công từ trần
 
Hỗ trợ kinh phí thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ
 
Cấp giấy giới thiệu thân nhân của liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ
 
Xác nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất lần đầu đối với người có công cách mạng
 
Hỗ trợ kinh phí quy tập mộ liệt sĩ quản lý tại gia đình
 
Cấp giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công
 
Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập
 
Hồ sơ xác nhận liệt sĩ
 
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ
 
Hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
 
Hồ sơ xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
 
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
 
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi truy tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến
Hồ sơ giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
Hồ sơ giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công tư trần
Hồ sơ đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”
Hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm y tế
Di chuyển hồ sơ người có công
1. Cấp mới số nhà đối với hình thức đại trà
 
2. Cấp mới số nhà đối với hình thức đơn lẻ (theo nhu cầu)
 
3. Cấp đổi, Điều chỉnh số nhà
 
4. Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn dưới 30 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất) và được Chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt
 
5. Thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở dưới 500 căn
 
6. Thủ tục chấp thuận bổ sung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở dưới 500 căn.
 
Lĩnh vực nhà ở
 
Lĩnh vực Quản lý công sản.
 
6. Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh.
 
5. Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
 
4. Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hộ kinh doanhđối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
 
3. Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hộ kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh không có điều kiện
 
2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện
 
1.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh ngành nghề kinh doanh không có điều kiện
 
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
 
Đăng ký hộ kinh doanh
 
1. Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao
 
Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao
 
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh.
 
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN NHÀ GIÁO
 
Lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo.
 
1.Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 
Lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
 
Thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã
 
8. Cấp phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở
 
7. Cấp phép di dời công trình
 
6. Gia hạn giấy phép xây dựng
 
5. Cấp lại giấy phép xây dựng
 
4. Điều chỉnh giấy phép xây dựng.
 
3. Cấp giấy phép xây dựng tạm
 
2. Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
 
1. Cấp giấy phép xây dựng công trình
 
Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
 
Lĩnh vực Tổ chức – Hoạt động Hội.
 
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
 
3. Đề nghị chấp thuận địa điểm đầu tư dự án công nghiệp
 
2. Đề nghị chấp thuận địa điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu
 
1. Đề nghị chấp thuận Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ
 
Lĩnh vực quy hoạch
 
Lĩnh vực Tổ chức – Hoạt động Hội
 
Lĩnh vực chấp thuận địa điểm đầu tư
 
Thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã
 
Lĩnh vực Đầu tư xây dựng cơ bản
 
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
 
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
 
UBND thị xã Dĩ An Quyết định công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 
9. Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo ngoài phạm vi một phường nhưng phạm vi trong thị xã
 
8. Chấp thuận cho các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của Tín đồ trong thị xã
 
7. Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký có sự tham gia của Tín đồ trong thị xã
 
6. Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
 
5. Chấp thuận Hội nghị thường niên, Đại hội của tổ chức tôn giáo cấp cơ sở
 
4. Tiếp nhận đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
 
3. Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
 
2. Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong thị xã
 
1. Tiếp nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong thị xã
 
Lĩnh vực Tôn giáo
 
3. Khen thưởng kháng chiến đối với nhân dân
 
1. Cấp đổi bằng, hiện vật khen thưởng kháng chiến
 
Khen thưởng kháng chiến đối với cán bộ
 
4. Xác nhận thời gian tham gia kháng chiến
 
Lĩnh vực Thi đua – khen thưởng
 
2. Giải quyết khiếu nại lần 1
 
3. Giải quyết khiếu nại lần 2
 
4. Giải quyết tố cáo
 
5. Xử lý đơn thư
 
1. Trình tự, thủ tục tiếp công dân
 
Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Tìm

VĂN PHÒNG HĐND-UBND THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
ĐT : 0650.3.731145 .Website: http://dian.binhduong.gov.vn